Odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od Zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy o kúpe tovaru uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu scriptum s. r. o., Turbínová 1, 83104 Bratislava, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu [email protected] . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru, ktorý nájdete tu.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy o kúpe Tovaru.

Tovar od kúpy ktorého odstupujete nám zašlite späť na adresu scriptum s. r. o., Turbínová 1, 83104 Bratislava, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies

Meno Poskytovateľ Účel Vypršanie Typ

Táto stránka používa technológiu cookies pre vylepšenie vášho zážitku. Najmä na analýzu ako využívate našu stránku a pomáhajú nám aj pri našich marketingových činnostiach.

Nastavenia cookie